เดือนพฤศจิกายน
 
เดือนตุลาคม

1. การสอบธรรมศึกษา

 

1. ค่ายอาสายุวกาชาด

2. มอบเกียรติบัตรโครงการห้องเรียนสะอาด   2. การประชุมสภานักเรียนและคณะสี และ PLC
3. เข้าค่ายพักแรม เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นม.3   3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
(O-NET)
4. กิจกรรมลอยกระทง   4. จิตอาสาร่วมปลูกดอกดาวเรือง
    5.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ค่ายรักลูก"
    6. งานกฐินพระราชทาน วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
    7. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์จิตอาสาร่วมงานวางดอกไม้จันทน์
ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
     
เดือนกันยายน
 
เดือนสิงหาคม
1. มุทิตาจิตครูเกษียณ "ร้อยใจมากราบครู" ระดับ ม.6   1.ค่ายคุณธรรม ม.6 "แหล่งเรียนรู้คู่ธรรมะในพุทธมณฑล"
2. พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย   2.ค่ายคุณธรรม ม.5
3. มุทิตาจิตครูเกษียณ "ร้อยรวมดวงใจ สานสายใยรำลึกพระคุณครู" ม.5   3.กิจกรรมตักบาตร ระดับม.2
4. กิจกรรมเปิดบ้านการงานอาชีพ   4.ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี ม.6
5. พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560   5. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสตรีวัดอัปสรสวรรค
์และการพัฒนาท้องถิ่น
6. "พิธีร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา"   6.แข่งขันแอโรบิค
7. งานหัวใจสีแดง ณ สโมสรตำรวจ   7.วันแม่แห่งชาติ 2560
8. Integrated Camp   8.ค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560
9. เทศน์มหาชาติ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร 2560   9.ASEAN DAY
10. ประชุมการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เขตภาษีเจริญ
  10.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พระนครศรีอยุธยา ม.5
11. มุทิตาจิตครูเกษียณ ระดับ ม.1   11. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
    12. นำเสนอผลงานIS3 นักเรียนชั้นม.6
  13. Walk Rally ย้อนรอยประวัติศาสตร์ จากวัดหมูสู่อัปสรสวรรค์
    14. อบรมเชิงปฏิบัติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    15. การบริจาคโลหิตของคณะนักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
    16. กิจกรรมประกวดวัยใส วัยสวย
    17. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พระนครศรีอยุธยา ม.4
    18. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
    19. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านออกเสียง
    20. การประกวดมารยาทไทย 2560
    21. นำเสนอผลงานIS3 นักเรียนชั้นม.3
    22. นางฟ้าสีขาวทำบุญตักบาตร (ระดับชั้นม.2)
   

23. อบรมยาเสพติด ระดับชั้นม.2

     
เดือนกรกฎาคม
   
1. math one ม.5    
2. อบรมการใช้เครื่องเก็บข้อมูลภาคสนาม    

3. กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

   

4. ค่ายคณิต ม.3

   

5. ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ม.1 , ม.4

   

6. พิธีทบทวนคำปฏิญาณกองเนตรนารีและเดินสวนสนาม

   

7. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

   

8. อบรมคุณธรรม ม.1

   

9. กิจกรรมการคัดเลือกวัยใส วัยสวย

   

10. การประกอบกล้องดูดาวอย่างง่ายและการประดิษฐ์นาฬิกาแดด

   

11. วันภาษาไทยแห่งชาติ

   

12. English Camp for developing english skills

   

13. วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ