1.ประกาศการรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหารกลางวัน
Download
2.ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน นักการภารโรง
Download
**คลิก**
เรื่อง
วันที่ประกาศ
Download
9/7/2562
กรอกข้อมูลระบบปัจจัย พื้นฐานนักเรียนยากจน ** ให้แล้วเสร็จภายใน 20 ก.ค.62 นะครับ
11/7/2562
1.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.1
5/7/252
2.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.2
5/7/252
3.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.3
5/7/252
4.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.4
5/7/252
5.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.5
5/7/252
6.แบบสรุปการมอบหมายงานระดับชั้น ม.6
5/7/252

     
  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
สำนักงานเขจพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต1
9 กรกฏาคม 2562
  กิจกรรม
ตอบปัญหาชีววิทยาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
10 กรกฏาคม 2562
     
  กิจกรรมหล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
5 กรกฏาคม 2562
  กิจกรรมตักบาตรดอกไม้
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
4 กรกฏาคม 2562
     
  กิจกรรมประกวดวัยใส วัยสวย
4 กรกฏาคม 2562

  กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
กองเนตรนารี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
1 กรกฏาคม 2562


กิจกรรมประจำเดือน
ปีการศึกษา2562
พฤษภาคม 62 พฤศจิกายน
มิถุนายน 62 ธันวาคม
กรกฏาคม มกราคม 63
สิงหาคม กุมภาพันธ์ 63
กันยายน มีนาคม 63
ตุลาคม เมษายน 63