1.ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(ประเภทนักเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2562แยกแผนการเรียน ***ล่าสุด 27/03/6208 .32 น
Download
1.ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.3 ประกาศคะแนนเพื่อ พิจารณาในการคัดเลือกเข้าระดับชัน ม.4 ปีการศึกษา 2562
Download
เรื่อง
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด

     
  กิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านภาษาอังกฤษ
18 มีนาคม 2562

  กิจกรรม
มอบตัวนักเรียนโครงการความเป็นเลิศระดับชั้นม.1
16 มีนาคม 2562
   
 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกซ์
15 มีนาคม 2562

  กิจกรรม มอบรางวัล ออกแบบปกสมุดโรงเรียน
8 มีนาคม 2562
 
     
 

กิจกรรมค่ายเนตรนารี - ยุวกาชาด ม.1
11 มีนาคม 2562

  กิจกรรมเดินรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
6 มีนาคม 2562